top of page

Ödül Alan Çalışmalar

1- "Levamisole Treatment Enhances Protective Antibody Response to Hepatitis B Virus Vaccination (HBVV)"


(Sözlü) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21-24, 1997 Geneva, Switzerland

(EN İYİ GENÇ ARAŞTIRICI ÖDÜLÜ)

2- "Risk Factors For Cardiovascular Disease (CVD) in Hemodialysis (HD) patients"


(Sözlü) XXXIV Congress of the European Renal Association European Dialysis and Transplant Association Semptember 21-24, 1997 Geneva, Switzerland

(BEST ABSTRACTS PRESENTED BY YOUNG AUTHORS)

3-“Hepatit C Virüs Pozitif Hemodiyaliz Hastalarında Ünitelerin Ayrılmasının HCV Prevelansına Etkisi”


(Sözlü) XIV. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, 1997

(TÜRK NEFROLOJİ DERNEĞİ 3. EN İYİ SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLÜ)

4- “Periton Diyaliz Hastalarında Malnütrisyonun Osteoporoz Üzerine Etkisi ve Çözüm Yolları” 


Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Hemşirelik Derneği

(POSTER SUNUMUNDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ)

5- “Effects on the caregiver burden of the home-based educational programme for dialysis patients” 


EDTNA/ERCA Annual General Meeting, Sunday, Strasbourg, 16 September 2012

(EN İYİ MAKALE ÖDÜLÜ)

6- “Effects on the caregiver burden of the home-based educational programme for dialysis patients”


EDTNA/ERCA Annual General Meeting, Strousburg, Sunday, 16 September 2012

(BEST ABSTRACT AWARD)

7- “Periton diyaliz hastalarında rasyonel ilaç kullanım ve diyet eğitim desteğinin optimal biyokimyasal değerler üzerindeki etkileri”


23. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Belek-Antalya, 13-17 Kasım 2013

(EN İYİ POSTER BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜĞÜ)

8- “Variable R. Msp1 fragmentation in genomic DNA due to DNA hypomethylation in CRF patients with MTHFR C677T gene polymorphism from genetics to epigenetics”

European Human Genetics Conference, May 31-June 3/ 2014, Milan, Italy

(FELLOWSHIP GRAND AWARD)

bottom of page